Göktürk 1 uydusu uzaya başarıyla gönderildi…! (Vega carries Gökturk 1 Satellite to space successfully…!)

Göktürk 1  uydusu  VEGA  taşıyıcı  roketiyle  uzaya  başarıyla  gönderildi…!