Yıldız akıntıları içindeki boş alanlara Kara Madde mi sebep oldu…? (Are massive holes ‘punched’ through a trail of stars likely caused by Dark Matter…?)

 stellar-stream

 Samanyolu  gökadasının etrafında Kara  Madde tarafından  oluşturulmuş  delikler (temsili).

(Kaynak: Spacedaily.com)

Spacedaily.com’da 8 Eylül 2016  tarihinde  yayımlanan bir  yazı  bu  konuya  ışık  tuttu…

Araştırmacılara  göre,  normalde  görünür  ışıkta  gözlenemeyen  bu  yığınlar (sub-hole) görünür  madde  üzerine  uyguladıkları  kütleçekimi  etkisiyle belirlenebilmekte…!

Araştırmacılar Samanyolu  Gökadasının  dışında  ve yıldız  grubu  içinde  iki  “deliğin”  varlığını  belirledi…  Bu  iki  deliğin Kara  Maddenin  kütleçekimi   tarafından  oluşturulduğu  düşünülüyor… Kara Maddenin, evrende  mevcut  tüm madde  ve  enerjinin  yüzde  yirmibeşini  oluşturduğu  hesaplanıyor.

Cambridge  Üniversitesindeki  araştırmacılar, bu  delikleri Samanyolundaki  yıldız  dağılımını  incelerken  belirledi…Herne  kadar, bu  deliklere  sebep  olan   bu  Kara  Maddenin  kütlesi  Güneşin  kütlesinin  yüzmilyon  katı  kadar ise  de, bunların  bugüne  kadar varlığı  belirlenmiş  en  küçük  Kara  Madde yığınları (Dark  matter clump)  olduğu  düşünülüyor.

Araştırmacıların  hesaplamaları  ve  gerçekleştirdikleri  simülasyonlar,   herne  kadar bugüne  kadar  varlığı  ispatlanamasa  da, Kara  Maddeyi  oluşturan   parçacığın bugüne  kadar  hesaplanandan  daha  büyük bir  kütleye  sahip  olması  gerektiğini  gösterdi…!

Bilim  insanlarına  göre, evrenin  oluşumu  sürecinde  bu  Kara  Madde  parçacıklarının  önemli  bir  bölümü kullanılamadan, ortada  kaldı…Bunların  oluşturduğu  cüce  gökadaların   onbinlercesinin  Samanyolunun  etrafında  mevcut  olduğu  düşünülüyor… “Dark  matter  Sub-hole”  adı  verilen  bu  Kara  madde  kütleleri görünür  ışıkta  parlayacak  yıldız,  gaz  veya  toz  barındırmıyor… Bu  sebeple  de  doğrudan  gözlenemiyor…

Araştırmacılar, Kara  madde  yığınlarını  belirlemek  için, bir  zamanlar Samanyolunun etrafındayken, bu  gökadanın  gelgit-kuvveti  etkisiyle  parçalanan  ve  uzaya  saçılan cüce  gökadalar  veya yıldız  kümelerinin  kalıntısı  olan  yıldız  akıntıları (stellar stream) içinde   açılmış olan delikleri (boşlukları)  (clump)  araştırıyor…   Yıldız  akıntıları, serbest  görünen  yıldızların  oluşturduğu   dar  ve  uzun oluşumlar…Eğer  bir Kara  Madde  yığını bir   yıldız  akıntısının  yakınından  geçerse, bu  maddenin  büyük  kütle  çekimi  yıldız  akıntısının  içinde, Kara  Maddenin  kütlesiyle  orantılı   bir  delik  açılmasına  sebep  olur…

Yıldız  kümesi “Palomar 5” içindeki  yıldız  akıntısını  inceleyen  araştırmacılar “sub-halo”  geçişinden  kaynaklanmış  iz  aradılar  ve farklı  boyda  iki boşluk  belirlediler.   

Bilgisayar  simülasyonu da  kullanan araştırmacılar, bu  aralıkların (gap) Kara  Madde  “sub-halo”  etkisiyle  uyumlu  olduğunu  belirlediler.Eğer  doğrulanırsa,  bu bulgu  belirlenmiş  en  küçük  Kara  Madde yığınlarına  ait  olacak…

Bilim  insanlarına  göre, bir  Kara  Madde  yığını  ne  kadar  küçük  olursa, onu  oluşturan  parçacık  da  o  kadar  büyük  olmak  durumunda… 

 

 

Yararlanılan  Kaynak:

http://www.spacedaily.com/reports/Massive_Holes_Punched_Through_a_Trail_of_Stars_Likely_Caused_by_Dark_Matter_999.html