Yıldızlar nasıl doğar…? (How stars are born…?)

blackholes-intergalacticgas

Gökadalar  kümesi  içinde  Kara  Deliğin  yaydığı  gaz.

(Kaynak: Stanford’s SLAC National Accelerator Laboratory/spacedaily.com)

Spacedaily.com’da 8 Temmuz  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  yazı  bu  konuyu  açıkladı…

Japonya’nın x-ışını  uydusu  Hitomi’nin  sağladığı  veriyi kullanan  araştırmacılar, gökadalar  kümesi  içindeki  bir  Süper  Kara  Deliğin (Black  Hole) sıcak  gazı gökadalar  arasında  yayışını (stir) görüntüledi…(Hitomi  uydusu, 2016  yılı  başlarında, meydana  gelen  bir  seri  arızadan  sonra  hasarlanarak, kaybedilmişti…)

Astronomlar, Kara  Delik  tarafından yönlendirilen  bu  sıcak  gazın gökadalar  kümesinde  neden az  sayıda  yıldızın  mevcut  olduğunu  ve kozmik  yapıların nasıl  oluştuğunu  açıklayabileceğini  düşünüyor…!

Araştırmacılar, yüzlerceden  binlerceye  varan  gökadaları  barındıran  gökada  kümelerinin  kütleçekimi  etkisiyle  birarada  tutulduğunu ve bünyesinde  büyük  miktarda  gazı  barındırdığını  belirledi… Küme  içinde  hapsolan  bu  gaz  zamanla soğuyarak yıldız  oluşturmak  üzere  yoğuşmakta… Araştırmacılar,  gökada  kümeleri  içinde beklenenden  çok  daha  az  miktarda  yıldızın  mevcut  olduğunu  belirledi…

KIPAC’ta  (Stanford University ve Department of Energy’s SLAC National Accelerator Laboratory  ortak oluşumu) çalışan Norbert Werner’e  göre,  gökadalar  kümesi  merkezinde  bulunan  ve Güneşin  kütlesinin on  milyarlarca  katı  bir  kütleye  sahip  olan Kara  Delikler, gökadalar  içindeki  gazın  soğumasını  engelleyecek  şekilde,  bu  gaza  enerji  pompalıyor  olabilir…

Araştırmacılara  göre, gökadalar  kümesinin  sadece  yüzde  onbeşi gazdan  oluşuyor… On  milyonlarca santigrad  derece  sıcaklıkta  olan  bu  gaz x-ışını yayımlayarak  parlamakta… Astronomik  gök  cisimleri  içinde en  büyük  kütleye  sahip  gök  cisimlerinden  biri  olan, aynı zamanda, yayımladığı x-ışını  ile  en  parlak gök  cisimlerinden  olan  Perseus gözlendiğinde, çok  sıcak, iyonize  gazın (veya  plazmanın) merkezdeki süper  kütleli Kara Delikten  onbinlerce  ışık  yılı  uzaklıklara  savrulduğu  belirlendi…

Görünür  ışıkla  alınan  ilave  görüntülerde, soğuk  gaz  saçaklarının (streak) da kümenin  merkezinden  uzaklara  doğru  saçıldığı  belirlendi…

Hitomi  aracının  üç  yıl  süreyle  görev  yapması  beklenirken, araştırmaları  çok  kısa  sürdü…! Yine  de,  araştırmacılar, Hitomi’nin  sağladığı  veriden elde  edilecek  sonuçlarla, başka  bir  x-ışını gözlem  aracının uzaya  gönderilmesi  için  uluslararası  kamuoyunu  ikna  edebileceğini   düşünüyor…

 

  

 

Yararlanılan  Kaynaklar:

 https://www.youtube.com/watch?v=Q1KrxdT5NcQ

 http://www.spacedaily.com/reports/Researchers_Help_Explain_How_Stars_Are_Born_Cosmic_Structures_Evolve_999.html