“Beşinci Kuvvet”… gerçek mi,…yanılgı mı ? (The fifth force: fact or delusion?)

 

standard-model-particles

Subatomic  parts

(Kaynak: Karl Tate, LiveScience Infographic Artist/livescience.com)

 “Fermilab”de  çalışan  bilim insanı  ve  yazar  Don  Lincoln tarafından yazılan ve  livescience.com’da  5 Temmuz  2016  tarihinde  yayımlanan     bir  yazıda  bu (olası) keşif  yorumlandı…

7 Nisan 2015 tarihinde,  Macaristanlı  araştırmacılar tabiatta “beşinci  kuvvet”in  varlığına  dair  deliller  bulduklarını  ileri  sürmüştü…!

Araştırmacıların gerçekleştirdikleri deneylerde, lityum hedefe yönlendirdikleri  proton  demeti,   berilyum-8 (beryllium-8)  ve elektron-pozitron parçacıklarının açığa  çıkmasını sağlamıştı… (Pozitron’lar, elektronların anti-maddesi…!)

Bu  araştırma  grubu, gözlediklerinin parçacık  fiziğinin  Standart  Modeli  ile  açıklanmasının  mümkün olamadığını, ancak, bilinen  elektrondan 32.7 kat (protonun yüzde  ikisi  kadar  bir  kütleye  sahip)  daha ağır  (17 milyon elektron-volt) olan  yeni  bir  parçacığın  varlığı  düşünüldüğünde, deneylerde  gözlenenin  açıklanabildiğini  ileri  sürdü…

Araştırmacıların  yeterince  ses  getirmeyen  bu  keşfine “University of California, Irvine-UCI”’deki  bilim  insanları  biraz  ilgi  gösterdi… UCI  araştırmacıları, Macar araştırmacıların  ileri  sürdüğü  hususu geçmişte  biriken bilgilerle  karşılaştırdılar… Sonuç’ta…Macar  araştırmacılar  iddialarında  haklı  görünüyordu…! Bu  sonuçla UCI  teorisyenleri yeni  bir  teori keşfetmek  durumunda kaldı…!

UCI  araştırmacılarına  göre, varlığı  ileri  sürülen  yeni  parçacık  (elektron  gibi)  çok  küçük  bir  kütleye  sahip olmasının  yanında, bilinen  fizik  kurallarına  uyan  bir  parçacık  olsaydı, daha  önce  keşfedilmiş  olması  gerekirdi…!

Bu  (olası)  parçacığın  uyacağı  yeni fizik  kuralının, yeni  bir  kuvvetin, varolması  demek…!

Fizikçiler,  bugüne  kadar, sadece  dört  kuvvetin  varlığını  belirleyebildi… Bu  sitede  de daha  önce  açıklanan  bu  kuvvetler gravite (kütleçekimi), elektromanyetizma, güçlü  ve  zayıf çekirdek  kuvvetleri (gravity, electromagnetism, strong and weak nuclear forces) … İpuçları  keşfedilen, beşinci  kuvvet  mi ?

Lincoln’a  göre, beşinci  kuvvetin  keşfi için  yapılan çalışmaların  uzun  bir  geçmişi  mevcut…Diğer  taraftan, Kara  madde (Dark Matter)  gibi, bilinen  fizikle  açıklanamayan ve  açıklanması  için  “eşref saati”ni  bekleyen, “sırlar”  da  mevcut… Kara  maddeyi  oluşturan (olası) parçacığın, kütle  çekiminin  dışındaki  kuvvetlerden  etkilenmeyen,  kararlı  ve büyük  kütleli   bir  parçacık  olması  gerektiği  düşünülmüştü… Lincoln, “bilinen  maddenin  etkilenmediği (etkileşmediği)   olası  kuvvetlerden “Kara  Madde’nin  de  etkilenmeyeceğini  düşünemeyiz”  diyor… Kısaca, yeni arçacıkları  ararken, farkında  olmadan, “Kara  Madde  Dünyası”na  girmiş  olunabileceğini  ima  ediyor…!

Bazı  bilim  insanları, evrende, sadece  “Kara  Madde”yi  etkileyen  kuvvetlerin  mevcut  olabileceğini düşünüyor… Bu   düşüncelerden biri, “Kara Foton”un, sadece, Kara  madde”nin  taşıdığı “Kara Şarj”dan (Kara  elektrik  Yükü !) etileniyor  olabileceği…!  Şüphesiz, “Kara Foton”lar  için   bazı  istisnai özellikler  olması  gerektiğini ileri  sürenler  de  var…

Araştırmacılara  göre,  eğer  Kara  Madde  mevcut  ise, bilinen (ordinary) madde  ile ve  bilinen fotonlarla etkileşip (couple), elektron-pozitron  çiftlerine  bozunabilir… Kara  Fotonların bilinen  elektrik  yükü  ile  etkileşmemesi  sebebiyle, bu  etkileşme sadece kuantum  mekaniğinin “aşırılığı” (vagary) sebebiyle  mümkün  olabilir…!  Eğer  araştırmacılar elektron-pozitron çiftlerinde  artış  gözlemeye  başladılarsa, bu  durum “Kara  Foton”ların  gözlenmeye  başladığının  işareti  olabilir…

“Irvine  Grubu”nun  “protondan  korkan” (protonla, ancak,  istisnai  durumlarda  etkileşebilen; protophobic),  ancak,  nötronla etkileşen  (neutrophilic) parçacığı  dahil  ettiği  ve  daha  önceki araştırmalarda dışlanmamış  olan  parçacık  modeli  Macar  araştırmacıların bulgularını  açıklayabilir…!

Irvin  Grubu  tarafından  önerilen  bu  parçacık (olası)  “beşinci  kuvvetle”, protonun  çapının oniki  katı  mesafe  olan  12 femtometre  mesafelere  kadar   etkileşir…Bu  parçacık protofobik  ve nötrfilik’tir (neutrophilic)… Araştırmacıların  önerdiği  bu  parçacık 17  milyon  elektron-volt kütlesindedir  ve elektron-pozitron  çiftlerine  bozunur… Bu  öneri  ile Macar  araştırmacıların  gerçekleştirdiği  deneylerin  yanında, diğer  deneylerde gözlenen  başka uymazlıkları  da  açıklamak  mümkün  olabilecektir…!

Lincoln, Irvive  Grubunun  tüm  bilimsel  saygınlığına  rağmen, öne  sürdükleri  teorinin gerçek  olma  olasılığını  son  derece  düşük  görüyor…!   Atom-altı  parçacıkların Standart  Modeli  teorisi,  elli  yıllık  geçmişinde detaylı  olarak  incelendi  ve  sınandı… Yine  de, yeni  keşiflerle,  bu  teoride  bazı  değişikliklerin yapılması  olasılık  dahilinde…

Yazar,  Macar  araştırma  grubunun  bilimsel  kredisinin  biraz  daha düşük seviyede  kaldığını  değerlendirmekte…!

Sonuç  olarak, Macar  araştırma  grubunun gerçekleştirdiği  deneylerde  belirlediği  ve  beşinci  kuvvetin  mevcut  olabileceğini  ileri  sürmelerine  yol  açan   “anormallik”lerin (anomaly) bir  yıl  gibi  bir  süre içinde açıklık  kazanması  bekleniyor…gerçek  mi…yanılgı  mi…?

 

 

Yararlanılan Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=ZofeeBz3R1w 

http://www.livescience.com/55283-has-a-fifth-force-been-discovered.html