Ayda su ne kadar…? (How much water does the Moon have …?)

NASA_GSFC_Aybuzu

Ay’da, su (buzu)  barındırması  olası, mavi  alanlar.

(Kaynak: NASA/GSFC/universetoday.com)

Universetoday.com’da 1 Haziran  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  yazı  bu  konuya  ışık  tutuyor…

Ay  kraterlerinin  dibinde  su  buzunun  bulunabileceği, daha  1960’larda  ileri  sürülmüştü…

Özellikle  son  yıllarda  gerçekleştirilen  araştırmalar, Ay’ın  Güneş  görmeyen  kraterlerinin  dibinde su  buzunun  varlığını ortaya  koydu…

Ay’da  mevcut  olan  bu  suyun  kaynağının kuyrukluyıldızlar mı yoksa  asteroidler  mi  olduğu  hususu  ise, uzun  zamandır  tartışma  konusuydu…

İngiltere, ABD  ve Fransa’dan  bilim  insanları, Ay’da  mevcut  suyun  büyük  bir  kısmının, Ay’a  (ve  Dünyaya) milyarlarca  yıl  önce  çarpan  göktaşları (asteroid  parçaları)  tarafından  taşındığı  sonucuna  vardı…!

Araştırmacılar, 2008  yılında, Ay’dan  getirilen taş  ve toprak  numuneleri (Ay  toprağı,  elbette  ki, Dünya  toprağından  oldukça  farklı !)   üzerinde  gerçekleştirdikleri  incelemeler  sonunda, Ay’dan  getirilen volkanik  cam taneciklerinin milyonda-kırkaltı  oranında  su  molekülü  barındırdığını  belirlediler…

Daha  sonraki  dönemde Ay  yüzeyini  inceleyen “Lunar Reconnaissance Orbiter” (LRO) ve “Lunar Crater Observation and Sensing Satellite” (LCROSS), Ayın  güney  kutbu  bölgesindeki  kraterlerin  içinde bol  miktarda  su  buzunun varlığını  belirledi…!

Ay  yüzeyinin  altında  da suyun  mevcut  olduğu, ilk  olarak, Hindistanın Chandrayaan-1”  aracı  tarafından  belirlendi…Bu  araçla  gerçekleştirilen  ölçümlerde, Ayın  iç  bölgelerindeki  suyun  miktarının Ay  yüzeyinde  belirlenenin  milyon  katı  kadar (bol)  bulunduğu  anlaşıldı…!

Bu  bolca  su  nereden  gelmişti…?

Daha  önceki teorik  çalışmalar, bu  suyun  Ayın  Dünyadan (4.5  milyar  yıl  önceki)  kopma  sürecinde, Dünyadan  taşınmış  olabileceğini  ileri  sürmekteydi…!  Dünya  ve  Ay’daki su  molekülü  izotopları  bu  teoriyi  doğrular  nitelikteydi…

Ancak, bu  sürecin  Ay’da  varlığı  belirlenen  su  miktarının  tamanmını  açıklamaya  yetmeyeceğini ileri  sürenler  de  mevcuttu…! Dr. David A. Kring  bunlardan  biriydi…

Dr. Kring’e  göre, Ay  taşları  ile bilinen  kuyrukluyıldızların  hidrojen-döteryum (ağır  hidrojen) oranları  karşılaştırıldığında, Ay’ın  iç  katmanlarında  varlığı  belirlenen  suyun (carbonaceous chondrite-type) meteorit  kaynaklı  olduğu  sonucuna  vardılar…

Dr. King, Dünya-Ay  sistemine  yakından  dolanan  bazı  asteroidlerden  Dünyaya  düşen  parçalarda    %20’ye  varan  oranda  su  bulunduğunun  belirlendiğini  söylüyor… Bu  gök  taşları, 4.5-4.3  milyar  yıl  kadar önce,  gerek  Dünyaya  ve  gerekse  Ay’a bu  suyu  taşımış  olmalı…!

Su, Mars  gibi, Ay’da insan  barındırabilmek  için olmazsa  olmaz  bir  ihtiyaç… Bu  sebeple, Ay’da  su  araştırmaları artan  bir  hızla  devam  edecek  görünüyor…!

 

Yararlanılan Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=qYW4rTrAA5I

http://www.universetoday.com/129173/scientists-identify-source-moons-water/