Titan’ın denizi “metan”dan…! ( Titan’s sea is pure methane..!)

 titan-northern-seas-

Titan’ın  deniz-göller  bölgesi

(Kaynak: NASA/JPL/Univ. Arizona/Univ/earthsky.org)

Earthsky.com’da  4 Mayıs  2016  tarihinde  yayımlanan  bir  habere  göre, Titan’ın  kuzey  yarıküresinde  yer  alan deniz sıvı  metandan  oluşmuş…!

NASA’daki  bilim  insanları  bu  deniz  ve  aynı  bölgede  yer  alan  çok  sayıda  gölün  sıvı  hidrokarbonlarla  dolu  olduğunu  belirlemişti…  Ancak, ana  sıvının  metan  olduğunun belirlenmesi   yeni  bir  sürpriz…!

Araştırmacılar, Titan’ın  yüzeyindeki  deniz-göl oluşumlarının yüzeyinin  yüzde  ikisini  kapladığını  belirledi… Bu  sıvı  oluşumların  metan  ve  etan  karışımından  oluşmuş olduğu  daha  önce  belirlenmişti… Ancak,  Cassini  aracıyla  gerçekleştirilen  son  ölçümleri  analiz  eden   araştırmacılar  adına  konuşan  Alice Le Gall (Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales / Université Versailles Saint-Quentin, Fransa )   Titan  denizinin  ( Ligeia Mare )  neredeyse saf  sıvı  metandan  oluştuğunun   belirlendiğini  duyurdu…

Araştırmacıları  şaşırtan  durum, bu  sıvı  kütlesinin etandan  oluştuğunun  belirlenmesi  beklenirken, metandan  oluştuğunun  belirlenmesi…

Araştırmacılar, Titanın  atmosferindeki  metanın, Güneş  Işığına  maruz  kalması  sonunda, parçalanarak  etana  dönüştüğünü,  bu  sebeple, denizi  dolduran  sıvının öncelikle  etandan  oluşması  gerektiğini  düşünmekteydi…!

 Araştırmacılar, Titanın  denizi  Ligeia Mare’nin 420×350 kilometre  boyutlarında  olduğunu belirledi…

Titanın  kuzey  yarıküresinde  pek  çok  sıvı  kütlesi  mevcutken, güney  yarıküresinde  sadece  bir  tane  mevcut…! Titanın  yüzeyindeki  en  büyük  sıvı  kütlesi   Kraken  Mare…

Araştırmacılar, Ligeia Mare’nin  derinliğinin 160  metre  kadar olduğunu  da  belirledi…

 

Yararlanılan Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=uK3Q6qt-y28

https://www.youtube.com/watch?v=ilxfVKXuM-E

http://earthsky.org/space/a-pure-methane-sea-on-titan